การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่  30  มกราคม 2566 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีพร้อมด้วยนายอำนวย  เหิมขุนทด  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  นางสองเมือง  กุดั่น  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายเมธา  เกิดแก้ว ครูชำนาญการ หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคควบคุม และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 30  มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วย 1 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  2 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  4 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  5 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง  6 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม  7 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และ 8 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  แผนกวิชาเทคนิคควบคุม และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ