โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ ๓ รอบ “กิจกรรมพัฒนาเมืองสะอาด จังหวัดชลบุรี” ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ พื้นที่เทศบาลตำบลหนองชาก (ถนนบ้านบึง-แกลง) ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔:๐๐-๑๖:๐๐ น.

เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2566 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีมอบหมายให้นายอำนวย  เหิมขุนทด  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นาย อัฐษนันท์ ลัทธิรมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ ๓ รอบ “กิจกรรมพัฒนาเมืองสะอาด จังหวัดชลบุรี” ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ พื้นที่เทศบาลตำบลหนองชาก (ถนนบ้านบึง-แกลง) ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔:๐๐-๑๖:๐๐ น.

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ