ประชุมเพื่อปรึกษาหรือรับนโยบายการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ณ ห้องประชุมทิวสน เวลา ๑๓:๓๐ น.

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารประชุมคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับทราบแนวนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ