ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 'ซ่อม สร้าง เติมสุข'

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.มงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ร่วมกับนายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรีมงคล นายอำเภอบ่อทอง และได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ซ่อมแซม ทาสีสนามเด็กเล่น และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่บริเวณโดยรอบ ณ โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ' ซ่อม สร้าง เติมสุข ' ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในโครงการอาชีวะช่วยประชาชน  

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ