โครงการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมจามจุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

                เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้ นายอภิชาติ อนุกูลเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีวิทยากร ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ณ ห้องประชุมจามจุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ