โครงการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ระดับ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา CVM สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ยกระดับครูสาขาระบบราง สู่ความเป็นเลิศ
 ได้จัดดำเนินโครงการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ ระดับ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีแห่งชาติ  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง  ภายใต้สถานศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษา Excellent Center  จากสถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ