ประชุมเพื่อปรึกษาหารือรับนโยบายการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับทราบแนวนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ