การประชุมกำหนดความต้องการข้อมูลสารสนเทศสถานประกอบการในสาขาวิชาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง และ Matching

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ นางศิริพรรณ  ชุมนุม ผู้ทรงคุณวุฒิ นางปัทมา  วีระวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายนิติ  นาชิต  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมกำหนดความต้องการข้อมูลสารสนเทศสถานประกอบการในสาขาวิชาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง และ Matching กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จัดการศึกษาในสาขาวิชา ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ