พิธีให้โอวาทนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

พิธีให้โอวาทนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ในโอกาสที่ไปศึกษาต่อและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ วิทยาลัยโปลีเทคนิคซานตง และวิทยาลัยเทคโนโลยีระบบรางจี๋หลิน โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในวันที่1 พฤษภาคม 2566 ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ