การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สนามจังหวัดชลบุรี เฟ้นหาสุดยอดตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย สาขาเครื่องจักรกล สาขาการเขียนแบบ และสาขามาตรวิทยา ร่วมแข่งขันทักษะฝีมือนานาชาติ

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สนามจังหวัดชลบุรี เฟ้นหาสุดยอดตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย สาขาเครื่องจักรกล  สาขาการเขียนแบบ และสาขามาตรวิทยา ร่วมแข่งขันทักษะฝีมือนานาชาติ 
ประกอบด้วย สาขาเครื่องจักรกล CNC ประเภท เครื่องกัด จำนวน 9 คน และเครื่องกลึง จำนวน 12 คน สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คน และสาขามาตรวิทยาด้านมิติ ประเภททีม จำนวน   24 คน รวมทั้งสิ้นมีผู้เข้าแข่งขันทั้ง 4 สาขา จำนวน 55 คน
โดยการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งนี้แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีได้เป็นตัวแทนจากระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ จำนวน 3 สาขา และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 3 สาขา ดังนี้คือ 
     1. สาขาเครื่องจักรกล CNC ประเภท เครื่องกัด  นายเขมณัฐ ดาศรี                    ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 5 (นายศราวุฒิ จาบทะเล ครูผู้ควบคุมการฝึก)
     2. สาขามาตรวิทยาด้านมิติ นายพีรนันท์ วุฒิจินดานนท์และนายสรณัฐ นิลเทศ     ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 7 (นางสาวนภัสชญา คงการุณ ครูผู้ควบคุมการฝึก)
     3. สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ นายศักรินทร์ ไพรหงษ์ ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 9 (นางสาวชนิตา ชัยศุภสิน ครูผู้ควบคุมการฝึก)
    

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ