โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน PLC ด้วยโปรแกรม Gx Works3 รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้นาย นพดล พงศ์พัชรา ครูชำนาญการ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณะครู  ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน PLC ด้วยโปรแกรม Gx Works3  รุ่นที่ 1ให้กับนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ระดับ ปวส.1 ณ ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ