การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาชุดฝึกการเรียนรู้ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบควบการขับเคลื่อนจักรยานยนต์ไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้นายมาโนช รังสีมณีรัตน์ ครูชำนาญการ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาชุดฝึกการเรียนรู้ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบควบการขับเคลื่อนจักรยานยนต์ไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยครูแผนกวิชาช่างยนต์ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การขับเคลื่อนของศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ณ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ