จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพิฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE เบื้องต้น เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะ สำหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE ให้กับนักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้นายนพดล พงศ์พัชรา ครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพิฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE เบื้องต้น เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE ให้กับนักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องฝึกอบรม IIOT ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ