โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้าน IoT ด้วยสมองกลฝังตัวบน Platform NETPIE รุ่นที่ 2 ให้แก่นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส.1

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้นายนพดล พงศ์พัชรา ครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้าน IoT ด้วยสมองกลฝังตัวบน Platform NETPIE รุ่นที่ 2 ให้แก่นักศึกษา  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส.1 ณ ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ