โครงการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ก่อนออกฝึกวิชาชีพในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ