รับมอบเงิน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้รับมอบเงินบริจาคจากศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  แผนกช่างยนต์ รุ่นปวช. 2528 รุ่นปวส.2530 จำนวน 20,000บาท  ณ  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยนายประพจน์  นิธิสิทธิพล ครูประจำแผนกช่างยนต์ ติดต่อประสานงาน  เพื่อนำไปพัฒนาแผนกช่างยนต์ต่อไป

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ