พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2562  นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูงอุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมีทัล-และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก(EEC) และเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการความร่วมมือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในรูปแบบ (EEC Model) Type A

ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กับ บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมี ดร.อภิชาติ  ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ และ

Mr.Ju Xumming กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ ประเทศไทย จำกัด นางสาวไอยดา  เอี่ยมท่า บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ ประเทศไทย จำกัด  นายสิบหมื่น ชัยโพธิ์สินธุ์ จัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีลงนาม  พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ  ณ  ห้องประชุม 103 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จ.ชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ