มาตรการในการป้องกัน ไวรัสโควิด-19 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 มาตรการปฏิบัติสำหรับข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา (กรณีเดินทางมาจากนอกพื้นที่) ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)  

 มาตรการปฏิบัติสำหรับข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)  

แนวปฏิบัติ WORK FROM HOME สำหรับ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

แนวปฏิบัติสำหรับการเรียนภาคฤดูร้อน 2562 สำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 (Covid-19)

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ