การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างใบงานสำหรับการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างใบงานสำหรับการเรียนการสอน ให้กับคณะครู โดยมี ดร.อภิชาติ  อนุกูลเวช  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี วิทยากรมาให้การบรรยาย 4 ท่าน คือรศ.ดร.ไพโรจน์   สถิรยากร ดร.วิทวัส  ทิพย์สุวรรณ  ผศ.ดร.นำโชค  วัฒนานัย และ ดร.กฤษดา  ศรีจันทร์พิยม อบรมระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 ณ  อาคารคมสันวิทยาคาร ห้องประชุมจามจุรี และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ