การประชุมเพื่อเชื่อมโยงหลักสูตรกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในสาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้าง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเชื่อมโยงหลักสูตรกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในสาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน โดยมี ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้กล่าวความเป็นมาในการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกล่าวเปิดการประชุม พร้อมผู้นำเสนอการเชื่อมโยงและข้อคิดต่อการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ คือ

ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.พีรศักดิ์ รัตน์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายสุรัตน์ ปาละนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กพร. นางสาวโอมิกา บุญกัน รักษาการผู้อำนวยการสำนักเทียบโอนประสบการณ์คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีพอาชีวศึกษา สอศ. ระหว่างวันที่ 16-17 ณ แผนกวิชาระบบขนส่งทางราง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ