ร่วมประชุมกับMicrosoft Thailandเพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาครู และนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้วิทยาลัยฯเป็นศูนย์อบรมทางด้าน Digital Literacy

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  พร้อมด้วยนายอภิชาติ อนุกูลเวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นายวีระศักดิ์ เดือนแจ่ม หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมกับMicrosoft Thailand โดยมีคุณศิรินุช ศรารัตช์ ผู้อำนวยการภาคการศึกษา คุณศตกร สารวิทย์  Account Manager

คุณนพดล รัตนวิเศษรัตน์  Customer Success Manger คุณวรกฤช วุฒิพันธุ์  Microsoft Learn Student และประชุมร่วมกับ Ambassadors เอสวีโอเอ จำกัด มหาชน โดยมี คุณเสริมพงศ์ แสงมณี  Deputy General Manager คุณนรินทร บุญแร่  Microsoft Specialist เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาครู และนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้วิทยาลัยฯเป็นศูนย์อบรมทางด้าน Digital Literacy ณ ห้องประชุมพิกุล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ