คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้  นายอนุศิษฐ์  คณะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน นางจารุวรรณ กะวิเศษ รองผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี นางเสาวลักษณ์ บุญบำรุง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา นางสาวสุมาลี พัดไสว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี มาให้การประเมิน ณ ห้องประชุมพิกุล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ