นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กล่าวต้อนรับ

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง นายทยากร จันทรางศุ  ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง นายศุภฤกษ์  สุดยอดประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน นายจักรกฤษณ์  คล้ายปักษี หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานระบบรถและระบบการเดินรถ นายวรรธนิธ  สุวรรณรัฐ หัวหน้ากลุ่มกำกับโครงสร้างพื้นฐานและใบอนุญาต เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ   ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ