โครงการทุนการศึกษา กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ เพื่อการพัฒนาบุคลากร เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2564 นายมาโนช  รังสีมณีรัตน์ ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ ได้นำนักศึกษาสาขาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 2 คน คือ นายธีรภัทร พรมบัญชา และนายอมรินทร์ ศิริวรรณ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและเข้ารับมอบทุนการศึกษา ของโครงการทุนการศึกษา กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ เพื่อการพัฒนาบุคลากร เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) ณ บริษัท พลังงานบริษัท จำกัด (มหาชน)

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ