ประชุมการตรวจเยี่ยมออนไลน์เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  พร้อมคณะผู้บริหาร    

เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมออนไลน์เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยมีคณะกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้คือ นายสมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นางวิไลลักษณ์ แก้วจินดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี และนายอรุณเกียรติ จันทร์ส่องแสง มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ณ ห้องประชุมจามจุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ