มอบเครื่องยนต์ให้กับแผนกช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีจำนวน 11 เครื่องด้วยความอนุเคราะห์ประสานงานจาก ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยจำกัด มอบเครื่องยนต์ให้กับแผนกช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีจำนวน 11 เครื่องด้วยความอนุเคราะห์ประสานงานจาก ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส มี คุณวชิรพงศ์ จินานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต  คุณธนาวุฒิ ธีรกิติกร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยกรบุคคลและแรงงานสัมพันธ์

มาเป็นตัวแทนมอบ โดยมีนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูแผนกช่างยนต์และได้รับเกียรติจากผู้แทนชุมชนท่านสจ.ลลิตา สิงห์โตทอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายพยัพ แจ้งสวัสดิ์​​ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีนายจักรพงศ์  ประภากรสกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีร่วมรับมอบเครื่องยนต์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้สอดรับกับการพัฒนาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาเทคนิคเครื่องกล และมีตัวแทนจากบริษัทมิตซู ชลบุรี นายกันตภณ คุณอมรเลิศ นายไปวิทย์ ศักดิ์สิทธิ์  ให้เกียรติมาร่วมในพิธีมอบ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ