นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ สีพ่นซ่อมรถยนต์ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านงานสีรถยนต์ให้แก่ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  2564 บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ สีพ่นซ่อมรถยนต์ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านงานสีรถยนต์ให้แก่ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์ โดยมีนายอภิชาติ  อนุกูลเวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และคณะครูแผนกช่างยนต์ เป็นตัวแทนในการรับมอบผลิตภัณฑ์สีจำนวน 15 รายการ50 กระป๋อง เป็นมูลค่า 16,845.92 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์ ) ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ