ประกาศผลการประเมินการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม  2564 ทางวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีได้จัดอบรมโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจและสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 ทางวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีจึงขอประกาศผลการประเมินการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2564 ตามเอกสารแนบ ประกาศ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ