วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ให้ไปติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารฝึกอบรม สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี

ด้วยเทศบาลตำบลหนองชากและตำบลหนองอิรุณ ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ที่มีภาวะอาการไม่รุนแรง(สีเขียว)ให้กับประชาชนเขตตำบลหนองชากและตำบลหนองอิรุณ เพื่อรักษาอาการป่วยเบื้องต้น จึ่งขอความร่วมมือทางวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ให้ไปติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารฝึกอบรม สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี ตั้งแต่วันที่วันที่ 20-30 สิงหาคม 2564 ณ สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี ตำหนองอิรุณ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ