นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะเข้าตรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การลงนามความร่วมมือ ในโครงการบูรณาการขยายเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้การขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที 19 พฤศจิกายน 2564 นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะเข้าตรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การลงนามความร่วมมือ ในโครงการบูรณาการขยายเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้การขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ