นายทัศนา เอี่ยมสะอาด เป็นศิษย์เก่าแผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคม จบการศึกษาระดับ ปวช. เมื่อปี2518 ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และได้เข้าทำงานที่การบินไทยในตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลช่าง และได้ทำงานที่ ไทยไลออ้นแอร์ ในตำแหน่ง Training Supervisor เข้ามาเยี่ยมชมสถานศึกษาและมาให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายทัศนา เอี่ยมสะอาด เป็นศิษย์เก่าแผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคม จบการศึกษาระดับ ปวช. เมื่อปี2518 ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และได้เข้าทำงานที่การบินไทยในตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลช่าง และได้ทำงานที่ ไทยไลออ้นแอร์ ในตำแหน่ง Training Supervisor เข้ามาเยี่ยมชมสถานศึกษาและมาให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมีนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ อาคาร78 ปี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ