นางสาวชื่นจิตร อกตั๋น ตัวแทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือออนไลน์ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว กับวิทยาลัยในไทย 3 วิทยาลัยฯคือ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีโดยมีนางซุย ปี้ เซี่ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว กล่าวต้อนรับ และมีนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นายนิรุตต์ บุตรแสนดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ขึ้นกล่าวรายงาน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสาวชื่นจิตร อกตั๋น ตัวแทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือออนไลน์ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว กับวิทยาลัยในไทย 3 วิทยาลัยฯคือ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีโดยมีนางซุย ปี้ เซี่ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว กล่าวต้อนรับ และมีนายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  นายนิรุตต์ บุตรแสนดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ขึ้นกล่าวรายงาน

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ