เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน พร้อมคณะ เยี่ยมชม สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง โดยมีนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี คณะครู ให้การต้อนรับ ณ แผนกวิชาขนส่งทางราง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน พร้อมคณะ เยี่ยมชม สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง  โดยมีนายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี คณะครู ให้การต้อนรับ ณ แผนกวิชาขนส่งทางราง  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ