นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาเทคนิคการผลิต และสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม และเข้าเยี่ยมชมการแข่งขันพร้อมคณะผู้บริหาร ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2564  ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาเทคนิคการผลิต และสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม และเข้าเยี่ยมชมการแข่งขันพร้อมคณะผู้บริหาร  ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ