นายมานพ นิยุตรานนท์ ได้นำนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิชางานฝึกฝีมือ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมทำการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิชาเทคนิคพื้นฐาน ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี และได้รับรางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ณ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายมานพ นิยุตรานนท์ ได้นำนักเรียน  เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิชางานฝึกฝีมือ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2564  พร้อมทำการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิชาเทคนิคพื้นฐาน ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี และได้รับรางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ณ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ