นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน นายพิรชัช ชังเภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน นายประเสริฐ โคบาล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม นายนักรบ จันทร์สุกรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) เป็นคณะกรรมการเข้าตรวจประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาชลบุรี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยมีนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพิกุล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน นายพิรชัช ชังเภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน นายประเสริฐ โคบาล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม นายนักรบ จันทร์สุกรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) เป็นคณะกรรมการเข้าตรวจประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาชลบุรี ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยมีนายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพิกุล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ