นายอภิชาติ อนุกูลเวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายอภิชาติ อนุกูลเวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2564  ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา  ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม  ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ