นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ คุณภาพของบุคลากรที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย(S-Curve)และรองรับการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมกับ นาย สุภชัย ศรีนวล นายมาโนช รังษีมณีรัตน์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตามโครงการ ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ คุณภาพของบุคลากรที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย(S-Curve)และรองรับการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมกับ นาย สุภชัย ศรีนวล นายมาโนช รังษีมณีรัตน์  ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตามโครงการ ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ