เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่งจำกัด บริษัทในเครือ เอสซีจี มาบรรยายให้ความรู้สินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ Solution กระเบื้อง SCG ให้กับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565  บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่งจำกัด บริษัทในเครือ เอสซีจี มาบรรยายให้ความรู้สินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ Solution กระเบื้อง SCG ให้กับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ