เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA)เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรม ให้กับกำลังคน ระดับอาชีวศึกษา(AI อาชีวะ) ในพื้นที่ EEC โดยมี นายอำนวย เหิมขุนทด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กล่าวความสำคัญ และมีคุณกานดา ทิวัฑฒานนท์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจฯ ดร.ชวพร บำรุงพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิผล พร้อมคณะครู และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA)เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรม ให้กับกำลังคน ระดับอาชีวศึกษา(AI อาชีวะ) ในพื้นที่ EEC โดยมี นายอำนวย เหิมขุนทด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กล่าวความสำคัญ และมีคุณกานดา ทิวัฑฒานนท์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจฯ ดร.ชวพร บำรุงพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิผล พร้อมคณะครู และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ