เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 นายอำนวย เหิมขุนทด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้กล่าวต้อนรับ คณะกรรมาธิการสถาปนิกบูรพาฯเข้าเยี่ยมชมการเรียน การสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ณ ห้องประชุมทิวสนวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 นายอำนวย เหิมขุนทด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้กล่าวต้อนรับ คณะกรรมาธิการสถาปนิกบูรพาฯเข้าเยี่ยมชมการเรียน การสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ณ ห้องประชุมทิวสนวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ