วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ถนนบ้านบึง-แกลง เลขที่ 207
ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 038-485202
โทรสาร 038-485205
Email : chontech@hotmail.com

 


ประกาศ

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ผ่านการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวในรอบทั่วไป (รอบสมัคร 10 มค. - 17 มีค. 63) ตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียดในใบสุดท้ายของประกาศ

 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (จบพร้อมรุ่น) ตรวจสอบรายชื่อ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.

มาตรการในการป้องกัน ไวรัสโควิด-19 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ทุกระดับทุกชั้นปี ขอให้เข้าตรวจสอบบัตรลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และพิมพ์บัตรลงทะเบียนได้ที่เว็บไซด์งานทะเบียนเลือกเมนูด้านข้าง (นักเรียน นักศึกษาเลือกบัตรลงทะเบียนในปีที่ตนเองเลื่อนระดับ)

ระกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สาขาวิชาและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ผลการทดสอบวัดพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียน หลักสูตร ปวช. ของนักเรียนรอบสมัครทั่วไป(รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา สอบสัมภาษณ์ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. รายงานตัววันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ผลการทดสอบวัดพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียน หลักสูตร ปวช. ของนักเรียนโควตา(รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสมัคร(รายชื่อเพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อนักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ย (โควตา) ปีการศึกษา 2563 รายชื่อโควตาจากโรงเรียนและสมัครด้วยตนเอง

ประกาศผลการสมัครเข้าศึกษาต่อนักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ย (โควตา) ปีการศึกษา 2563 โควตาจากโรงเรียน โควตาสมัครด้วยตนเอง สอบถามที่งานทะเบียน โทรศัพท์ 038-485202 กด 129

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครั้งที่ 2 ชุดฝึกแพนโทรกราฟพร้อมอุปกรณ์ครบชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ประกาศวันที่ 5/3/63)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลองหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ประกาศวันที่ 19/2/63)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดปฏิบัติการตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ (ประกาศวันที่ 13/2/63)

เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 

สถิติเยี่ยมชม

255440