วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ถนนบ้านบึง-แกลง เลขที่ 207
ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 038-485202
โทรสาร 038-485205
Email : chontech@hotmail.com

 


ประกาศ

แจ้งนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2563 ทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่รายงานตัวแล้วขอให้เข้ากรอกรายละเอียดเพื่อนัดวันตัดเสื้อผ้า >>>กรอกแบบฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ระกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สาขาวิชาและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ผลการทดสอบวัดพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียน หลักสูตร ปวช. ของนักเรียนรอบสมัครทั่วไป(รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา สอบสัมภาษณ์ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. รายงานตัววันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ผลการทดสอบวัดพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียน หลักสูตร ปวช. ของนักเรียนโควตา(รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสมัคร(รายชื่อเพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อนักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ย (โควตา) ปีการศึกษา 2563 รายชื่อโควตาจากโรงเรียนและสมัครด้วยตนเอง

ประกาศผลการสมัครเข้าศึกษาต่อนักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ย (โควตา) ปีการศึกษา 2563 โควตาจากโรงเรียน โควตาสมัครด้วยตนเอง สอบถามที่งานทะเบียน โทรศัพท์ 038-485202 กด 129

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกแพนโทรกราฟพร้อมอุปกรณ์ครบชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ประกาศวันที่ 18/2/63)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลองหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ประกาศวันที่ 19/2/63)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดปฏิบัติการตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ (ประกาศวันที่ 13/2/63)

เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

สถิติเยี่ยมชม

223233