ประกาศ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กำหนดจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 รายชื่อโควตาจากโรงเรียน สพฐ. รายชื่อโควตาจากโรงเรียน สพฐ (เพิ่มเติม1) (รายชื่อเพิ่มเติม2) รายชื่อโควตาภายในวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  รายชื่อโควตาภายใน (เพิ่มเติม) รายชื่อยื่นสมัครโควตาด้วยตนเอง   

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี การเลื่อนสอบสัมภาษณ์รอบโควตาปีการศึกษา 2564 วันที่ 10 มกราคม 64 เป็นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 64    

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564

มาตรการในการป้องกัน ไวรัสโควิด-19 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงานวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

แผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปี 2563