ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
           

ประกาศ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สาขาวิชาและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ผลการทดสอบวัดพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียน หลักสูตร ปวช. ของนักเรียนโควตา(รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสมัคร(รายชื่อเพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อนักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ย (โควตา) ปีการศึกษา 2563 รายชื่อโควตาจากโรงเรียนและสมัครด้วยตนเอง

ประกาศผลการสมัครเข้าศึกษาต่อนักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ย (โควตา) ปีการศึกษา 2563 โควตาจากโรงเรียน โควตาสมัครด้วยตนเอง สอบถามที่งานทะเบียน โทรศัพท์ 038-485202 กด 129