งานพัสดุ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เลขที่ 207 ตำบลหนองชาก
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์: 038-485202 ต่อ 126

โทรสาร: 038-485205         

Gmail : technical.chon@gmail.com

กิจกรรม

บทความล่าสุด

โครงการแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566
สร้างโดย : Boy
บริจาคเลือดสภากาชาดไทย โรงพยาบาลบ้านบึง 23 พ.ย. 2566
สร้างโดย : Boy
ประธานการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่น กปน. หน่วยที่ 7 เขตที่ 1 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 17-18-19 พ.ย. 2566
สร้างโดย : Boy
อบรมวิจัยในชั้นเรียน 18-19 พ.ย. 2566
สร้างโดย : Boy
โครงการประชุมครูผู้สอน นักเรียน และนักศึกษา ในรายวิชาโครงงาน ภาคเรียนที่ 2/2566
สร้างโดย : research62
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้าสถานศึกษา 9 พ.ย. 2566
สร้างโดย : Boy
ปฏิบัติหน้าที่เวรหน้าประตูช่วงเย็น 8 พ.ย.2566
สร้างโดย : Boy
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรมหน้าเสาธง# 8 พ.ย.2566
สร้างโดย : Boy
ประชุมเตรียมความพร้อมผลงานสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 2 พ.ย. 2566
สร้างโดย : Boy
เข้าร่วมโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ วิสามัญ ณ สวนปรีชา 4 พ.ย. 2566
สร้างโดย : Boy