เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กล่าวเปิดการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสื่อของจริง โดยผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.โอปอ กลับสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมจามจุรี

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กล่าวเปิดการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสื่อของจริง โดยผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.โอปอ กลับสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมจามจุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ