บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ในการผลิตข่าวสาร หรือ สารคดี โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางทางภูมิภาค

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  เพื่อเก็บภาพ เสียง และถ่ายทำ นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิชาช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาโลจิสติกส์ และสาขาระบบขนส่งทางราง  ในการผลิตข่าวสาร หรือ สารคดี โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางทางภูมิภาค เพื่อนำไปเผยแพร่สื่อในเครือเนชั่น กรุ๊ปและสื่ออื่นๆให้ประชาชนชาวไทยโดยทั่วไปได้รับรู้ ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CTC-Chontech

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ